BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I REISELYST OG NORWEGIAN CRUISE CENTER AS 
jfr. Personopplysningsloven

Personvern er viktig for oss og vi følger EUs personvern-forordning som gjelder i Norge fra 20. juli 2018. 

Formål og grunnlag
Personopplysninger hentes inn i henhold til loven for 

 • å oppfylle en avtale med den registrerte
 • å ivareta den registrertes vitale interesser

Behandlingsansvar
Reiselyst og Norwegian Cruise Centers daglige leder har ansvaret for gjennomføring av personopplysningsloven i bedriften.

Digital lagring
All lagring av persondata foregår på egen server eller på server hos vår leverandør av regnskapsdata; Visma .

Tilgang til og utlevering av data
Våre ansatte har full tilgang til all digital informasjon. Vårt regnskapskontor får den informasjon de trenger, se forøvrig oversikten under. Bortsett fra disse, deler vi ingen informasjon om våre kontakter med andre.

Innsyn
Våre kunder og kontakter har rett til:

 • innsyn (vi sender en utskrift av lagret informasjon på forespørsel)
 • korrigering
 • sletting («rett til å bli glemt»)

Ved sletting av kontakter
Når en kontakt dør, krever å bli glemt eller slettet i våre registre gjelder følgende prosedyrer:

 • Kontakter som ikke er eller har vært kunder, all informasjon vil bli slettet
 • Kunder vil bli fjernet fra våre systemer, men kan kun settes inaktiv i vårt regnskapssystem i forhold til gjeldende regnskapslov. Det betyr at basisinformasjon, som navn, adresse, reise- og fakturahistorikk vil være tilgjengelig selv om kontakten er «glemt».

INFORMASJON
Digitalt lagrede personopplysninger av:

- Kontakter (personer som har bedt om å få tilsendt brosjyre og/eller nyhetsbrev e.l.:

 • Navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer, e-post, kildeinformasjon og informasjonskategori deles ikke med noen.

- Kunder (personer som har kjøpt reise, eller har reist med oss):

 • Navn, adresse, kjønn, fødselsdato, passinformasjon, telefonnummer og dietter deles med fly- og cruiseselskap, overnattingssteder og andre leverandører der dette er påkrevet
 • Kildeinformasjon, kategori, notatfelt, aktivitet og oppfølgningshistorikk deles ikke med noen
 • E-post, pårørendes navn og telefonnummer deles med cruiseselskap
 • Deltakerliste deles med deltakere og reiseledere på gruppereiser

 For mer detaljert informasjon ta kontakt med oss på telefon 32 26 58 90 eller post@reiselyst.no